EXAMINATION CIRCULARS | ALUMNI | WEBMAIL | UPLOAD

Psychology Department ResearchNational Conference 2015-16

National Conference 2015-16

Department Research

Research Publication

Prof. J.A. Ghodke:

  1. Published paper in international research journal Indian Thinker ISSN 2320-6128 Feb 16-July 16 Titled as “To study the level of anxiety and adjustment of smoker and nonsmokers among college students.
  2. Published paper in international research journal Current Global Reviewer ISSN 2319-8648 May 16-Oct 16, Titled as “To study the level of anxiety and adjustment of smoker and nonsmokers among college students.

Prof. S.G. Shinde:

  1. Published paper in National research journal Vidyavarta mental Health and todays Challenges ISSN 23945303 p.93. February 2018 Titled as “To Study Emotional Intelligence among Working and Non-working Women”

Prof. A. R. Gore:

  1. Published paper in National research journal Vidyavarta mental Health and todays Challenges ISSN 23945303 p.93. February 2018 Titled as “To Study Emotional Intelligence among Working and Non-working Women ”
  2. Published paper in National research journal Manasshastra Patrika ISSN 2394-4730 Vol 26. p16-23. January2018. Titled as “A Comparative Study of self-Concept of Transgender and Male, Female.”
  3. Published paper in National research journal Manasshastra Patrika ISSN 2394-4730 Vol26. p41-44. January 2018. Titled as “A Comparative Study of Personality of girls whose mother are in prostitution business and whose mother are from normal Family”

Prof. A.N.Salve :

1. Published paper in National research journal Vidyavarta mental Health and todays Challenges ISSN 23945303 p.93.  February 2018 Titled as “To Study Emotional Intelligence among Working and Non-working Women”

M.A. II - Students Research Project

Sr. No.

Name of the Student

Title of the Research Project

1.       

Gaikwad Utkarsha Dadasaheb

A Comparative Study of Occupational Stress and Anxiety in the workers of various section of Maharashtra State.

2.       

गवारे धनश्री घनश्याम

घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया आणि नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया यांच्यातील कौटुंबिक वातावरण आणि व्यावसायिक ताण यांचा तुलनात्मक अभ्यास

3.       

हांडे प्रसाद सदाशिव

किशोरावस्थेतील मुले व मुली यांच्यातील बाला-पालक संबंधाचा तुलनात्मक अभ्यास

4.       

परदेशी सुरेश अजय

प्रेमविवाह आणि नियोजित विवाह झालेल्या स्त्रियांच्या वैवाहिक समायोजन आणि वैयक्तिक समायोजन यांचा तुलनात्मक अभ्यास

5.       

देशमुख प्राची प्रकाश

नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया व गृहिणी यांच्या व्यक्तिमत्वाचा व स्वसंकल्पनेचा तुलनात्मक अभ्यास

6.       

घुमटकर मोहिनी अतुल

ग्रामीण व शहरी भागातील मुलींच्या व्यक्तिमत्व व स्व संकल्पनांचा तुलनात्मक अभ्यास

7.       

नलावडे प्रज्ञा सुरेश

तात्पुरते काम करणारे शिक्षक आणि कायमस्वरूपी काम करणारे शिक्षक यांच्यातील व्यावसायिक ताण व चिंता यांचा तुलनात्मक अभ्यास

8.       

राक्षे रुपाली दत्तात्रय

वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांच्या मुलींचे आणि सामान्य कुटुंबातील स्त्रियांच्या मुलींचे व्यक्तिमत्व व भावनिक बुद्धीमत्ता यांचा तुलनात्मक अभ्यास

9.       

Gunjal Sandhya

Correlational study of perceived parenting, internet addiction and emotional intelligence in children of working and nonworking mothers.

10.   

बोदडे चारुलता अशोक

किशोरवयीन मुलांच्या बालक-पालक संबंधाचा तुलनात्मक अभ्यास

11.   

जाधव भाग्यश्री नंदकिशोर

एक पालक नोकरी करणारी मुले व दोन्ही पालक नोकरी करणारी मुले यांच्यातील संपादित मुल्ये आणि कार्यात्मक मुल्ये यांचा तुलनात्मक अभ्यास

12.   

लाड गायत्री गणेश

किशोर अवस्थेतील मुले व मुली यांच्या पालकांची पालकत्व शैलीचा तुलनात्मक अभ्यास

13.   

गुळीग आरती दिलीप

किशोरावस्थेतील मुलांच्या कौटुंबिक समायोजन व शालेय समायोजनाचा तुलनात्मक अभ्यास

14.   

कामटकर सोनाली चंद्रकांत

कुटूंबासोबत राहणाऱ्या मुली आणि वसतिगृहात राहणाऱ्या मुली यांच्या समायोजनाचा व भावनिक परिपक्वतेचा तुलनात्मक अभ्यास

15.   

चव्हाण दुर्गा

Measurement of personality factor and personality traits of high-school students.

16.   

पाटील सोमनाथ माणिकराव

इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि मराठी माध्यमात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांच्या अभ्याससवयी आणि शालेय समायोजन यांचा तुलनात्मक अभ्यास

17.   

आपटे ऐश्वर्या विद्याधर

आघात झालेल्या व्यक्ती आणि सर्व सामान्य व्यक्ती यांच्यातील स्वसंकल्पना आणि चिंता यांचा तुलनात्मक अभ्यास

18.   

अवघडे अमितकुमार दादासो

सामान्य शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांचे कौटुंबिक पर्यावरण आणि समायोजन यांचा तुलनात्मक अभ्यास

19.   

कुळमेथे उमेश प्रीतम

एकत्र कुटुंबातील मुले व विभक्त कुटुंबातील मुले यांचे  व्यक्तित्व आणि समायोजन याचा तुलनात्मक अभ्यास

20.   

पंडित सोनाली विनायक

अनाथ आश्रमात राहणारी मुले आणि कुटुंबासमवेत राहणारी मुले यांच्यातील व्यक्तिमत्व आणि भावनिकता यांचा तुलनात्मक अभ्यास

21.   

स्वामी संकेत महेश

सर्वसामान्य शाळेतील शिक्षक व मतीमंद शाळेतील शिक्षक यांच्यातील व्यावसायिक ताण व कार्यसमाधान यांचा तुलनात्मक अभ्यास

22.   

बोरावके सोनल हरिभाऊ

मतीमंद मुलांचे पालक आणि सर्वसामान्य मुलांचे पालक यांच्यातील कौटुंबिक वातावरण व चिंता यांचा तुलनात्मक अभ्यास

23.   

माने तन्वी सुनील

पोलिस महिला व पुरुष यांच्यातील व्यायसायिक ताण आणि कार्यसमाधान यांचा तुलनात्मक अभ्यास

24.   

काळभोर कामिनी आत्माराम

नोकरदार स्त्रिया व गृहिणींचे वैयक्तिक व वैवाहिक समायोजन

25.   

गंटाळू संपदा सुर्यकांत

किशोरवयीन मुलांच्या कौटुंबिक नातेसंबंधाचा तुलनात्मक अभ्यास

26.   

म्हेत्रे मार्याम्मा मार्याप्पा

राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये भाग घेतलेले विद्यार्थी व भाग विद्यार्थी व भाग न घेतलेले विद्यार्थी यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि स्वसंकल्पनेचा तुलनात्मक अभ्यास

27.   

भांबुरे मोहिनी दत्तात्रय

संमोहन उपचार व संमोहन सूचनांच्या माध्यमातून चिंता कमी करणे

28.   

सय्यद शरीफा सय्यद

प्रेमविवाह केलेल्या स्त्रिया आणि नियोजित विवाह केलेल्या स्त्रिया यांचे वैवाहिक समायोजन आणि वैयक्तिक समायोजन यांचा तुलनात्मक अभ्यास

29.   

Bhake Amod

Social and personal management of working women (IT and non IT) using Marriage attitude scale.

30.   

काटे ज्ञानेश्वर आनंदा

उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रतेवर प्राणायामाच्या परिणामकारकतेच अभ्यास

31.   

साळवी सुनील सुप्रिया

नोकरी करून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी व नोकरी इ करता शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांचा तुलनात्मक अभ्यास

32.   

ढोले वैशाली सुहास

तृतीयपंथी व्यक्ती आणि स्त्री पुरुष यांच्या स्व संकल्पनेचा तुलनात्मक अभ्यास

33.   

पवार देवयानी यशवंत

उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या अभ्यास सवयी व त्यांचे शैक्षणिक संपादन यातील संबंधाचा तुलनात्मक अभ्यास

34.   

गोरखा विक्रम नरबहादूर

उच्च (अभियांत्रिकी) शिक्षण घेणाऱ्या व सामान्य (कला, वाणिज्य) शिक्षण घेणाऱ्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या स्व संकल्पनेचा तुलनात्मक अभ्यास

35.   

बुरुंगले निलेश फुलचंद

कायमस्वरूपी नोकरी करणारे कामगार व तात्पुरत्या स्वरुपात नोकरी करणारे कामगार यांचा व्यावसायिक ताण व कार्यसमाधान यांचा तुलनात्मक अभ्यास

36.   

Dr. Gujar Nitesh Satish

A comparative study of occupational stress and job satisfaction among hospital doctors and outpatient department doctors of pune city

37.   

Gujar Shalaka Nitesh

A study of youth problems of adolescence student in relation to their family relationship

38.   

जगताप प्रज्ञा शंकर

महाविद्यालयीन कला व वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांचा समायोजनाचा तुलनात्मक अभ्यास

39.   

रणधीर सुविधा प्रबुद्ध

निवासस्थानातील भेद व व्यक्तिमत्व संबंध यांचा तुलनात्मक अभ्यास

40.   

चौधरी विभावरी मधुकर

इंग्रजी माध्यम व मराठी माध्यमामध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मुल्यांचा तुलनात्मक अभ्यास

41.   

होशिरे नितीन रवींद्र

अनाथ आश्रमात राहणारे विद्यार्थी आणि कुटुंबासमवेत राहणारे विद्यार्थी यांच्या व्यक्तिमत्व आणि स्व संकल्पना यांचा तुलनात्मक अभ्यास

42.   

Korade Prakash Gajanan

A comparative study of aggression and students playing video games and out door games

43.   

गवारे प्रतिभा मधुकर

कृषी महाविद्यालयातील वसतिगृहात राहणाऱ्या आणि कुटुंबामध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या समायोजन शैलीचा तुलनात्मक अभ्यास

44.   

गिरी अंबिका उद्धव

सामान्य शिक्षण घेणाऱ्या व अभियांत्रिकी शिक्षण घेणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या स्व संकल्पनेचा तुलनात्मक अभ्यास

45.   

Phatak Medha

Comparative study of emotional intelligence among adolescence boys and girls

Department Publication